Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[gong1]

اټمبار;اډی;اندوکندو;بااهميته;بالاحصار;بګ;بلاربه ډډ;پړسېدل;پړوند;پړونډ;پلونډ;پنډ;په غوښو پټ;پوخ;پېړ;پياوړی;تکړه;توانا;ټنډ;جاطلب;جګ;جليل;چاغ;چپرغټ;چپړ;چغمټ;چمنډ;ځواکمن;څورب;خپوسه;خرټه;خمټ;خمنډ;خنډمنډ;دربړ;دوبدو;دوردمه;ډبو;ډبوس;زبر;زبردست;زبرګ;زورور;ښانده;ستر;سېکور;غټ;غښتلى;غلېچ;غوټ;قوتناک;قوي;ګګړ;کراړ;کلنګي;کوټ;لو;لوى;لوی;لويهڅی;مټور;مېم;اندامور;اعظم;پپړ;کټ;کبير;بليغي;بزرګ;کټه;مُهم