Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
种子 种族 种植 种类
种族主 种族清 种族的 种族隔

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

种族隔离

[zhong3 zu2 ge2 li2]
贺壁筳置
آپارتايد;نژادي;اپارتايد;توكمپالنه;دجنوبي افر يقا دپخواني رژيم توكمپال سياست