Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
严厉 严峻 严惩 严格 严肃 严重
严格的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

严格的

[yan2 ge2 de5]
腨
آبنا;ترۍ;ضيق;کمبر;کمسوری;نا;تنګى;نرى او تنګ ځا ى