Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
泄出 泄的 泄露
泄露的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

泄露的秘密

[xie4 lu4 de5 mi4 mi4]
猲臩盞
ابراز;افشا;اوڅارېده;بربنډونه;بربنډېدنه;بربنډېده;برسېرونه;برسېريدنه;جوتونه;جوتېدنه;څرګندون;څرګندونګ;څرګندېدنه;ښکارونګ;ښکارونه;لوڅونه;بروز;ويړېده;تظاهر;اِفشا;څرګندونه;ښكارونه