Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

失敬

[shi1 jing4]
ア穛
ابرا;بخښښ;بخښنه;بخشش;بد جوله;بدرنګه;بدګوشنی;بدنما;بښنه;بېخوله;بېډوله;پچن;پرېشانه;پل;پلوالی;پلونه;پېسر;پيسره;تله;تلوار;تېرنه;تېرېدنګ;تېریږه;جګرخون;جنګړ;جوټ;څټ مخى;حزين;خاکلی;خپه;خفه;خلق تنګی;خواشینی;خوړجن;دلتنګ;دلګير;دېغ;ډبنګ;رابلنه;زړه خوړينى;زړه شينى;زهير;سترګې پرې پټونه;شنونکی;عفو;عفوه;غمجن;غمزپلى;غمګين;غمناک;ګرندی;کڅکی;کړکی وړکی;لاس تر زنې;لړغمی;متاثر;متاسف;متألم;پخساک;پرېشاني