Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
原件 原先 原函 原原 原始 原子 原封 原尺 原有 原本 原棉 原点 原物 原生 原级 原语
原件 原先 原函 原原 原始 原子 原封 原尺 原有 原本 原棉 原点 原物 原生 原级 原语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yuan2]

ابرا;امان;بخښښ;بخښل;بخښنه;بخشش;بښل;بښنه;پل;پلوالی;پلول;پلونه;پېڅنه;پېڅه;تګا;توفيق;تېرنه;تېرېدل;تېرېدنګ;تېریږه;جمال;خرام;خور;دلبري;زغمنګ;زغمنه;زغمه;ساخولتيا;سترګې پرې پټونه;سهنګ;سهنه;سهه;سهېدنګ;سهېدنه;عفو;عفوكول;عفوکول;عفوه;فضل;فيض;ګذشت;ګرندی;لطف;ننواته;ننواتی;وبښه;درګذر;تبرا;بندياتي;معافول;معافي;معافيت;معذار