Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
从中 从从 从去 从容 从属 从来 从此
从来不 从来没

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

从来没有

[cong2 lai2 mei2 you3]
眖ㄓ⊿Τ
ابداً;اډو;بېخي نه;پېټ;دسره;سپيټه;قطعاً;ګردسره;ګړد سره;کله هم نه;ګرسره;له سره;هډو;هرګز;هېچېرې هم نه;هېڅ وخت;هېڅکله;هېڅکله هم نه;هيڅكله نه;هيڅکله;يره خو;هيڅ کله، هيڅکله;سپېټه;هچرې;هيچرې