Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

打仗

[da3 zhang4]
ゴ
ابتکاري;اخ وډب;امورات;بهيرا;پرخاش;پريېبل;پلانده;تګ ودو;تلاش;تمبيزې;تنازع;ټوکره;جدال;جدل;جګاړ;جګړه;جګړه كول;(تن په تن);جنګ;جنګ كول;جنګېدل;چنډه;حصه;خرپول;داوه دنګله;ددښمن دما تولو دپاره هڅه كول;دربول;درځ اچول;درزول;دعوا;دعوه;رزم;رو يېدل;زدوخورد;زرم;ژوبله;سر ټيټی;سره جنګېدل;شتا;شخړه;شکست ورکول;ضلع;غېږبازي;غېږه ايستل;ګرمتيا;ګيرودار;کارزار;کش و ګير;کوټل;لاس سره اچول;لچرتوب;لچري;ماتې ورکول;مبارزه;مبارزه کول;مجادله;مخه نيول;مخى ته درېدل;مقدمه;مناقشه کول;درب دروب;کش وګير;جنګوری;بڼکه;ډب وډوب;مقاتله;جنګېده;معرکه;کش مکش;ناندرۍ;ستېزه;ټس ټوس;جنګرېز;د دښمن دماتولولپاره هلې ځلې كول;لانجه كول;مُبارِزه;مخې ته درېد_ ل