Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yong3]

آببازي;آببازي کول;اوبازي;بهير;په لامبو پورې وتل;تارۍ;تاری;تودوبن;تودوبی;جريان;حمام;ډانډوکۍ;سرچكروهل;سرګرځېدل;غسل;غسل کول;ګنګسېدل;لامبا;لامبل;لامبنه;لامبو;لامبو وهل;لامبو وهنه;لمبا;لمباځی;لمبل;لمبل ځای;لمبنه;لمبو;لمبونه;لمبېدل;لمبېدنه;لمبېده