Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

农车

[nong2 che1]
笰ó
(مقتل);بګۍ;ته وړل;ټانګه;زمبېل;ګاډۍ;کراچۍ;کرړی;يودول ګاډۍ چې دفرانس دانقلاب په وخت كې به يې هغه كسان چې دمرګ حكم به ورباندې شوى ووژل ځاى