Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [ba1]

    (لكه لرګى په اوږدو);انشعاب;انشعاب كول;انشقاق;برخې برخې کېدل;بژه کېدل;بې اتفافي;بېلول;پرېګېدنګ;تارپه تارېدل;ترخسېدل;ترمه;تقسيم;تقسيم شوی;تقسيمېدل;تقسيمېده;تيتېدل;ټوټې ټوټې كېدل;ټوټي ټوټې كول;چاک;چاکول;چاکېدل;چاود;چاودل;چاودلى;چول;چوله;څاک;څيرنګ;څيرنه;څيرېدنه;خپرېدل;درځ;درځ اچول;درځ کول;درز;ډوره کېدل;سره بېلول;شق;شکېدل;شلول;شلېدل;شلېدنه;شلېده;غوڅېدنه;غوڅېده;فرقه;مړغنډۍ;ورز;ونډه;ونډې كول;وېشل شوى;ويش;ويشتل;ترخه;تراک;ترک;تفرقه;فرجه;دويي;ماتول;څيرل;افتراق;مات;دړ دړ;سوخول;پسات;چوکه;پانه;څيري;ماتونه;اختلاف;تجزيه;درز پكې پيداكول;درزاچول;سرهبېلول;نفاق
  2. [ba1]

    -8;اته