Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

强制

  1. [qiang2 zhi4]
    眏
    (لكه قانون);اړ كول;اړايستل;بارول;تحميلول;تطبيقېدل;تعميل كول;جارى كول;چلول;درد كول;غښتلي کول;قوي کول;توانول;اجرا كول;اړ ايستل;پلي كول;تطبيقول
  2. [qiang2 zhi4]
    眏
    احسان مند;اړ;بېزاوه;په جبر;په زور;ژمن;کښېوتی;لګيا;ممنون;منت دار;مجبور;مرهون;مقيد;وظيفه لرونکی;تړلئ