Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扩大 扩展 扩建 扩张 扩散
扩大为 扩大的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

扩大为

[kuo4 da4 wei2]
耎
(لكه فرش);ار تول;ازادول;الغچول;اوږدېدل;پراخول;ترېيل;تفصيل ور كول;جګول;چګول;خيرول;ډېرول;ډېرېدل;زياتول;زياتېدل;شوارول;غځول;غځېدل;غوړول;ګوته په خوله;لواتول;ويړول;فراخول;وسيع;پهېلول;ارتول