Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[hu2]

(نه ويشل شوى;اوږه په اوږه;بشپړ;بوټى;په ګڼه;پوره;پوره بشپړ;تام;تمام;ټول;ټول ټال;ټولګه;جوړ;ځبله;څبله;څېلمه;درست;درېشي;دهرې خوا پوره;روغ;سكنى;سكه;سلامت;سمت;سوټ;ګرد;کامل;کرۍ;کل;ګرده;لاس نه خوړلى);له هره پلوه بشپړ;لويوالی;نهنګ;مجموع;کری;سربسته