Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长
深红色

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

深红色

[shen1 hong2 se4]
瞏︹
( پوخ سور);احمر;آل;انندوي;بد اخلاقه;بد کاری;بد ناموسه;بدلاری;بدلامی;بدورده;پاپي;تك سور;تک سور;چړچه يي;څلور سترګی;ډګه ور;زنکه بار;سور;سور رنګ;سوررنګى;فاجر;فحاش;له نرخه وتلی;لولنګر;ګلګون;تک