Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
油光 油桃 油毯 油油 油渍 油滑 油灰 油炸 油烟 油车
油光漆

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

油光漆

[you2 guang1 qi1]
猳海
( په غولوونكى ډول );( جلا );بڼاوول;بڼاوونكى;بڼه;بڼيالى كول;په ځلكو بى رنګول;ځلاور كول;ځلكوبى;ځلوونكى;دروغوته درښتيا رنګ وركول;ډول;رڼوو نكى نمونه;شوبى;مخ;هغه او بلن څيز چه دځلاور كولوله پاره استعماليږى;وارنس;ورنس;لاک;پالش