Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
散光 散出 散射 散戏 散播 散文 散热 散页
散光 散出 散射 散戏 散播 散文 散热 散页

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

散播

[san4 bo4]
床冀
(لكه دميز دسر);(لكه ډوډۍ);(لكه كوچ);اخيړ;استوار;اشاعت;انتشار;اوارول;اوارېدل;آوارېدل;اوبجنول;اودي;اوږدول;اوږدېدل;اورښتۍ;بروټی;بوغبند;بېرته کېدل;بيچاڼه;پاشل;پالنګ پوښ;پرانيستل کېدل;پرول;پرې ايستل;پرېيستل;پسور;پلنوالى;پلنول;پلنېدل;په ځغاسته کول;په څنګېدل;پورې موښل كيږي;پوښ;پېش بند;تار په تارول;تبليغول;تجزيه کول;تخم شنل;ترافيک;ترويج;ترويجول;تعميم;تعميمول;توپير;تېځل;تيت;تيتول;تيتېدل;ټينګ;جدا کول;جلاکول;چخړوبنول;چې په بل شي;څادر;څپوټى;څرکېدل;ځغلول;څکولی;ځلېدل;خپرول;خپرونه;خپرېدل;خپن;خپور;خچړوبن کول;خلاصېدل;خواره;خورېدل;د سترخوان;دوران;دوکتورين;روجايي;ړينګی;سرپوښلی;سرمېزي;سره بېلول;شندل;شنل;شوارېدل;شيندل;غځول;غځېدل;غزول;غوړول;فوټبالر;ګوښيېدل;کبی;کرکول;کرل;کشول;کوندری;کونډوه;کېړ;لواتېدل;لونل;لونېدل;لېوول;ليتری;متين;هر هغه نرم مواد;هوار;هوارول;ونډه;ونډې كول;ويش;ويشل;توسعه;پهېلول;څنګه;بابول;شوارول;سولول;a;څری;بادول;ويړول;رائجېدل;پرېشانول;فرشبندي;توزيع;خواره واره;کنډو کپر;ويړېدل;لمن