Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

征集

  1. [zheng1 ji2]
    紉栋
    (لكه دماليى);اوچتېدنه;باج;بارول;په عسكري كې شاملول;تحميلول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;ججه;جزيه;جګړه کول;جګونه;جنګېدل;خراج;دتاديې امر صادرول;ساو;سلمه;ضبط کول;ضبطول;غصبول;قلنګ;کلنګ;ماليه;ماليه ايښوول;تحصيلول;باج اخيستل;په زور اخيستل;ترلاسه كول;دپوردنه پرې كولوله امله دشتمنۍ مصادره;عسكرۍته نيول;كلنګ اخيستل;ماليه لګول_ وضع كول;وصولول
  2. [zheng1 ji2]
    紉栋
    (لكه دماليى);اوچتېدنه;باج;بارول;په عسكري كې شاملول;تحميلول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;ججه;جزيه;جګړه کول;جګونه;جنګېدل;خراج;دتاديې امر صادرول;ساو;سلمه;ضبط کول;ضبطول;غصبول;قلنګ;کلنګ;ماليه;ماليه ايښوول;تحصيلول;باج اخيستل;په زور اخيستل;ترلاسه كول;دپوردنه پرې كولوله امله دشتمنۍ مصادره;عسكرۍته نيول;كلنګ اخيستل;ماليه لګول_ وضع كول;وصولول