Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
敷以 敷料 敷糊 敷衍 敷设
敷衍取 敷衍的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

敷衍取巧者

[fu1 yan3 qu3 qiao3 zhe3]
寂璴ォ
(لكه دكارڅخه);بجړا;بړانجا;بېځنځه;بېګړا;پوخله;پېړمن;ټمبوس;ټيس پيس;جبوړی;جړامبو;جونګړ;چړو;ځانځومړی;رډول;شاړې واړې;شړت;شړم;شلت;غاړه غړوونكى;کاهل;کرځ;کهال;کوټه ګرم;لټ;لمټک;مادنګی;ناغيړى كوونكى;مرغيڼا;ډولاډنګه