Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枯窘 枯竭 枯萎
枯窘 枯竭 枯萎

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

枯窘

[ku1 jiong3]
琝祣
(لكه بوتل له هوا څخه);اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);تشول;خالى كول;خچ پچ كول;دانجن هغه نل يا لوله چه پخار يا لوګى ترى وځى;ستړىكول;ستومانه كول;ستومانول;ستومانېدل;لګول;له كاره غورځول;مصروفول;ستړول;زهيرول;زهول;ترنځول;بشپړول;هوکه;کړاغندول;هلاکول;ستړی