Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

投石

[tou2 shi2]
щホ
(لښ);بليچون;په بېديو كې يوه اّله چه له هغه نه الوتكه الوځوى;ترنګوچه;ترنګوڅه;ترنکوڅه;ماچاڼی;منجنيق;يو ډول ما شين چه په هغه ډبرې ياغشى غورځى;;غوله کمانه;غولکه