Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
师团 师长
师团 师长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

师团

[shi1 tuan2]
畍刮
(لښ);اختلاف;انشقاق;انفکاک;انقسام;اولسوالي;برخه;بې اتفافي;بېلښت;بېلنه;بېلونه;بېلېدنه;بېلی;پراک;پېلنه;تبعيض;تجزيه;تفرقه;تقسيم;تقسيمېده;توپير کونه;جدا کېده;جلاتوب;جلاوالی;چکله;څانګه;د پارتمان;دهير;دېپارتمان;ديپارتمنت;ډيپارټمنټ;شعبه;ضلع;علاقه;فرقت;فرقه;فريق;قسمت;نفاق;ولېشه;وېش;وېشاک;وېشنه;وېشه;ديويزيون;ډويژن;تفکيک;څيراوه;بېلتون;درز;دنظراختلاف;مخالفت