Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
上下 上个 上任 上午 上口 上台 上帝 上次 上油 上流 上级 上肥 上边 上进 上釉 上风
上下 上个 上任 上午 上口 上台 上帝 上次 上油 上流 上级 上肥 上边 上进 上釉 上风

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[shang4]

(ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع کېده;لاسپوری;لومړنى;لومړنی;لومړى;لومړی;مبادي;متلكم;وړاندينی;وړومبنى;يوم;لمړنی;لمړى;يکم;اولني;پېش;پېښ