Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悲伤 悲剧 悲叹 悲哀 悲痛 悲观
悲伤 悲剧 悲叹 悲哀 悲痛 悲观

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

悲伤

[bei1 shang1]
磀端
(ګدام);(لكه دخاوړو او خځلو);(لكه ديو جسم له لوېدونه چه پيداشى);اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;انبار ډېران;ايښول;بارچپه كول يا اړول;بارک;پرځول;پرزول;پړتاوول;په پرديو بازاروكى مال وړ يا خرڅول;ټيپ ټاپ;چړا;ځان ترې خلاصول;ځوانمرد;درب يا غرب;سره;(له);تېرول;ښکته کول;سوغول;شوړول;غوځارول;غورځول;غوزارل;غوزارول;ګډېدنګ;ګذارول;ګزارول;ګوزار;ګوزارول;لښ);لښكرى دروېړه;له سره تېرول;وار يا ضربت;ډېران;ګدام;مزبله