Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

冲程

[chong4 cheng2]
侥祘
(لكه دساعت ږغ);(لكه دقلم);(لكه دميرګي);(هروار چې لامبوزن لاس اچوي يا مرغه وزرونه رپوي);آب ودانه;آببازي;اجتهاد;اځل;ازل ليک;اهتمام;اوبازي;بج;برخليک;بڼه;پېڅه;پېلوډ;تارۍ;تاری;تاله;تپاس;ترنګ;ترنګهار;تقدير;تګ ودو;تلاش;ټك;ټکول;ټکونه;ټنډه ليک;ټيټکې;جدوجهد;جديت;جمال;جهاد;جهد;چپې وهل;ځلې;حمله;خرپول;خولول;د خدای کړه;دربول;درزول;ډانډوکۍ;ډب;ډبول;ډمول;ډنډار;رپونه;زم;زيار;زيارنه;سعى;ښکلی;ښويول;ضرب;ضربان;ضربه;غوټه;فعاليت;قضا;كش;ګوزار;ګوزار کول;کښلی;کوږه;کوښښ;لاس پرې تېرول;لاس تېرول;لاس راښكل;لاس ښورونه;لاس و پښې;لامبو;لامبو وهنه;لکيره;للون;لمبا;لمبنه;لمبو;مټه;هغه;وار;ورومښل;بوساړه;کوفت;ډکه