Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
令人
令人 令人惊 令人感 令人生 令人疲 令人讨 令人钦

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

令人讨厌之物

[ling4 ren2 tao3 yan4 zhi1 wu4]
癚菇ぇ
(طاعون );بلا;تا وون;جپامرګو;حشره;خاپوړت;خزنده;خوځندکه;خوځنده;خوځندی;طاعون;هره مضره حشره ;وبا;کارشکني;کارشکن;مور