Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
阻碍成 阻碍者 阻碍议

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阻碍成长

[zu3 ai4 cheng2 chang2]
锚Θ
(شى يا كار);آبشار;اريانوونكى;بربړوک;جړوبى;جوړوبی;چړ;ځاوو;ځړوبه;ځړوبى;ځوړوبی;دپرمخ تګ نه پاتې كول;دنندارې وړ;دودې مخه نيول;زاوه;شاهكار;غير معمولي كار;ګړونګه;لنډول