Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
西 西北 西方 西洋 西瓜 西红 西薄 西部 西面
西 西北 西方 西洋 西瓜 西红 西薄 西部 西面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

西面

[xi1 mian4]
﹁
(سمندري);اروپا او امريكا;باختر;پرېوت;په لويديځ كې;دلويديځ خواته پرته سيمه;دلويديځ له خوا;دلويديځ له خوا باد;دلويديځ لوري;غرب;لمرپرېواته;لمرلوېده;لمرلوېديځ;له لويديځه;لوېديځ;لويديځ;لويديځ ته;مغرب;نورپرېواته;نورپرېوتيځ;مغربي;قبله;امريكا اودلوېديځې اروپا هيوادونه