Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[di4]

(دلغت);اساس;اصل;افراطي;بدنه;برلوکی;پښه;پېشېدل;تنه;ټانټه;ټبر دبيړۍ سر;دبيړى وربوز;درمه;ډانډ;ډډ;ډمول;ډنډر;راپيداكېدل;راديکال;راولاړېدل;ريښه;ساقه;منډه;نارۍ;ناړ;ناړګوره;ناړۍ;ناړی;نالګی;نشان كول;سواره;دنباله;غندل;ډنډاره;ډکی;ساق;په يو شي کښي رېښه لرل;سلايي