Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呼叫 呼号 呼吁 呼吸 呼呼 呼喊 呼格 呼气
呼叫声 呼叫者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

呼叫声

[hu1 jiao4 sheng1]
㊣羘
(دخوښۍ);پخوله;پوخلې;توره ټوخله;توره ټوخلیې;توره غاړه;چغه;چغېدل;چکچکې کول;دتورې غاړې دټوخي اّواز;شاباسى;شنه ټوخله;شنه غاړه;ګرګره;كړيكه;هبه ډبه