Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
败胃 败落
败胃 败落

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[bai4]

(سړى يا شى);ابرومن;اتلسم;افلاس;اکسېلېټر;باتينګړ;بدو;بډوکی;بړستن;بشپړېدنه;بغبغی;بغرګولی;بګۍ;بلمنګتيا;بې پرتي;بې وسى خوسا توب;پټو;ترديدول;ټيزن;جوابدهي;چلبازي;حقيقت غوښتنه;خستګي;خندنی;خوشې کونګ;خوشې کېدنګ;ډوپه توب;ږغرول;زم;زیان;زيانونګ;زيانونه;زيانېدنګ;زيانېدنه;ژړنده;سپيازونه;سپيازېدنه;ستړتيا;ستړيا;ستوماني;سردار;ښويېدنه;شکست;عاجزي;عدم موفقيت;غاړه غړۍ;ګراني;کسالت;کسلي;کوکری;ماتې ورکول;ناكام;ناكامى;ناکامي;نشتوالى;ورستوالى;بې پر دګي;شامت;نحوست;فيل;لغزش;لر;نکبت;شنډوالی;بې وسي;ماته;ناكامي