Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仿佛 仿作 仿制 仿拟 仿样 仿真 仿造
仿佛 仿作 仿制 仿拟 仿样 仿真 仿造

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

仿真

[fang3 zhen1]
ラ痷
(سره);بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;د خولې پېښې کول;دبرابرېدو يا وړاندى كېدو هڅه كول;سيالى كول;کاپي کول;دبرابرېدويا وړاندې كېدوهڅه;سيالي كول;هڅه كول