Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [hang1]

    ( په پټه );( رشوت );اغوا کول;بډى وركول;ګارول;ګوتې وهل;کلپول;لاس وهل;موك;وركول;لوټه مار;بډې وركول;درغلي كول;دسيسه كول
  2. [hang1]

    ( لكه خاوره په يامه );تخته کول;ټپول;خولې;دربل;کلکول