Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
联合 联想 联盟 联邦
联合 联想 联盟 联邦

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

联想

[lian2 xiang3]
羛稱
(ذهناً);اجوتول;بډه;پېيلی;تړل كېدل;ټل;جوختول;د کار ملګری;ډنډي;شريكول;شريكېدل;شريک;شريکول;شريکېدل;ضميمه کول;ګډول;متفقين;مربوطول;مربوطېدل;مړل;مل;ملګرىكول;نښتل;نښلول;يو ځاى كېدل;يو ځاي كول;هم نشين;د موټرو تګ راتګ