Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

提纲

  1. [ti2 gang1]
    矗乎
    (ديوى موضوع);آيډيا;توسند;چربه;حاشيه;خاکه;رېشا;سکېچ;شكل بندى;طرح;عمده مطالب;غټ ټكى;ګړ و بړ;مفردات;کانتور;تخطيط;مينوټ;اجمالاً;شبح;سرټكي;عمده مطالب شرحه كول;غټ ټكي;غټ ټكي بيانول
  2. [ti2 gang1]
    矗乎
    (ديوى موضوع);آيډيا;توسند;چربه;حاشيه;خاکه;رېشا;سکېچ;شكل بندى;طرح;عمده مطالب;غټ ټكى;ګړ و بړ;مفردات;کانتور;تخطيط;مينوټ;اجمالاً;شبح;سرټكي;عمده مطالب شرحه كول;غټ ټكي;غټ ټكي بيانول