Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

移位

[yi2 wei4]
簿
(ديوه مايع);بر طرفى;ځاى نيونه;حجم يا وزن;خلع;عزل;عوض کونه;ظرفيت