Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
河段 河狸 河边 河鲈 河鼠
河边低 河边地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

河边地

[he2 bian1 di4]
猠娩
(دودانۍ مخ ته);حريم;دودانۍ دمخ برخه;ميدان