Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[di1]

(دټوپك);(لښ);اخستل په زوره اخستل;استحصالول;باولل;بېول;پاتې کول;پاړمنج;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پکه باښه;په خوا پورې نيول;تچې;ترانزيت;تعقيبول;جار ايستل;جسامت;چلول;چېوهل;چیخول;ځغلول;څکېړل;خوشند;دروستل;دسلامۍ په توګه نيول;راښکل;راګرزول;راوستل;روايت کول;رويه کول;ژباړنه;ستنول;شاټينګول;شيطاني کول;ګټل;ګرځول;ګرزول;کشاف;لاس برېدل;وړل;کشول;څکول;کشاله;بريالى كېدل;تصويبول;چاپول;خپرول;منظورول