Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

失事

[shi1 shi4]
アㄆ
(دټكر په ذريعه);اکرۍ;اوجاړول;بربادول;بلابتر;بېرانه;بيخي ډنګر سړى;په خطر كې اچول;پوپنا کول;پېښه;تبا کول;تصادم;ټكرور كول;ټکر;چادثې يا داسې نورو عواملو په واسطه زنګ شوى وي;چارماري کول;چان ماري کول;چوټول;چورول;حادثه;خرابه;دبيړۍ ټكر;ډوبوالی;ډوبول;ډوبونګ;ډوبېدنګ;ډوبېدنه;ډوبېده;ډونډول;ړنګوالى;ړنګول;سانحه;ښرښنۍ;ښرکنۍ;سونج;عارضه;عاطفه;غرقول;غوړېکه;ګړوبول;كښتۍ ماڼۍ يا موټر او نور چې دتوپان;کپڼۍ;کرښتۍ;کرښنۍ;کنډر;کنډواله;لاهو کول;لتاړول;له بېخه ورانول;لوټل;لوښتل;ماتول;نړيدنه;ويجاړول;نړول;نسکورول;شنډول