Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
港口 港湾
港口 港湾

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

港湾

[gang3 wan1]
翠芖
ئيړ;ارمتى;انټر;ايړ;بحريه;بنګ;بهول;بهېدل;تېز;چابک;چټک;چست;چست او چالاك;ځغلند;خلق تنګی;دجنګى كښتيو يوه ډله;روى;سلا ورکول;قسماقسم;ګړندى;ګړندی;کوږل;متى;يېړ;دجنګي بېړيو ډله;ډله