Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凉丝 凉鞋 凉飕
凉丝 凉鞋 凉飕

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[liang2]

يخاو;آرام;آرامتيا;آرامش;اسايش;بختور;پخشو;تازه;تاند;تاندول;ټېکاو;جرأت;چپيا;ډير ښه;رت;ساړه;سردسېره;سړڅد;سړزوي;سړزي;سړه;سړول;سکاره;سکون;سوړ;سوړبخن;سوړمزاجه;سوکا;سېرونې;قراري;کرار;کرار توب;کرار والی;کراره کراري;کراري;کرېدل;(کر کر کول);کومينټوب;لګښت;متين;يخني;سرڅه;خنک;پېشل;ښېراز;يخول;کرنګول;سړېدل;دل سرده