Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
熊熊 熊穴 熊窝 熊蜂
熊熊 熊穴 熊窝 熊蜂

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xiong2]

يږ;خرس;(ايږ);(لكه شهادت);(لكه يوه علامه چه څوك دځان سره وګرځوى);استحصالول;ايږ;بالو;بچی راوړل;بچی زېږول;په غاړه اخيستل;پېځل;پېڅل;پيڅه کول;تحملول;تولدول;تېرول;چالياز;حاضرېدل;ځرول;ځو کول;خوږېدل;خوس;دردېدل;دړدېدل;دوکېدل;راوړل;ربړېدل;ربلول;رنځېدل;روايت کول;زغمل;زو کول;زوكول;زوول;زېږول;زيږول;سهل;سهول;سوهېدل;سيبل;شيطاني کول;صبرکول;عذابېدل;قبلول;قبولول;قيد;ګالل;ګالل وركول;ګرځول;کړېدل;لاسګری;لرل;محتكر;مېلو;ننګول;ننګېدل;هګ;وړل;ولادت کول;ولادت ور کول;;حاصل کول;هيږ;تګا;زوکول;صبرول;توک;پېڅه;تمېدل;برداشت;صبر