Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

流水

[liu2 shui3]
瑈
ينده;بهاند;بهاو;بياله;بيند;بينده;بيېدونکی;تسبه;تسبيح;تسپې;تمامونکی;جاري;جريان;چړا;خوځښت;درياب;رپېدل;رسم ګذشت تېرېدل;روان;رود;سېل;سېلاب;سېلاو;سين;سيند;ګاګ;لامبو وهل;لښتى;لګډ;ناله;نه بېلېدونکی;واله;وله;وېله;وياله;يوه له;تيندکه;رندکه;چرت;کونډه;څلګه;پرپر;لاڼی;سياله;ځوړندول;بهير;کاروان;ځوړندېدل;زنزېدل;نهر;خارخوړۍ