Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
政务 政客 政府 政敌 政治 政策 政见
政务会

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

政务会

[zheng4 wu4 hui4]
現叭穦
کونسل;اتحاديه;اشتراک;انجمن;بند و بست;بورډ;پن;پند;توصيه;ټولنه;ټوم;ټونګ;جرګه;دمشورې مجلس;دوسۍ;رسمى غونډه;ښکوم;سلا;سېن;شورا;كونسل;مركه;دارالشوریٰ;مشوره;اجماع;بورد;غونډه