Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
痈疽
痈疽

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yong1]

کوردنبله;(جلد);تر پوستكى;دانه;دمل;سنجکۍ;ښنځه;سينجکۍ;سينځکۍ;شلنه;شنجکۍ;شنجه;شينجکۍ;لاندې كلكه دانه چه ډيره خوږيږى;لونه;شب چراغ