Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[wu3]

کمپاني;پلورټولی;(اصط);(لښ);(م);امغاړی;انډيوال;تشبث;تصدي;ټل;ټولى;ټولی;جماعت;جمعيت;جوپه;چارځی;څاری;دبيړۍ عمله;دساز يانو;دمساز;ډلګۍ;ډله;ډله چه په ګډه سره تجارت كوى;رفقا;رفيق;سندرغاړو او لوبغاړو ډله;شان;شركت;شرکت;شريكان;فرقه;فريق;کمپنۍ;ګدۍ;معيت;ملتيا;ملګرتيا;ميلمانه;هم نشيني;ګروه;معاشرت;مشارکت;ګډی;ټولۍ