Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吊车

[diao4 che1]
ó
کغند;شاکلنګه;ځاڼی;جرثقيل;(پهلوان);ډينګ;زاڼه;زاڼی;زاڼیې;كرين;كومول;کلنګ;لګ لګ;زاڼى;منجنيق;قرقره