Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

回响

[hui2 xiang3]
臫
کانګۍ;کړنګار;پژواک;کونګچ;غنګا;(دږغ);(ږغ);ازانګه;انعکاس;انګروزه;انګه;انګازه;په څټ ور ګرځول;تلانګه;دپاڼ پپرى;دكمره پپرى;ږغ;زوږتلانګه;زونګه;ښارمه;ستنېدل;طنين;ګونګوسه;کانګی;کنګرېزی;منعكس كېدل;هو;انګۍ;ږونګ;غنګ;غنګهار;تنتنا