Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鲁莽
鲁莽

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

鲁莽

[lu3 mang3]
緗蝉
کان;(هغه نى وزمه بوټى چې بوريا تري جوړيږي);الا;الا کول;اوښتل;باولل;برتي کول;بريد;بهېر;بوس;بيروبار;بيړه;بيړه كول;په چټكۍ تلل;تادې;ترپله;تعجيل;تکه تيارکه;تل ته کښېناستل;تلوار;تلوار كول;تېزي;تيزوالی;ټوپ;جلبول;چپاو;چپاووړل;چور;چېوهل;چیخول;حمله;حمله كول;څوټ;دانګ;دانګنه;ډرسک;ډوګسه;ډوګسو;(په);کول;ډيرى;راښکل;رسوب کول;زياتى;سپين واښه;سواره;شتاب;شغ;عجله;غليلاک;غوربېړ;غورپژ;غورځنګ;غورځی;غورزنګ;غومبک;ګڼه ګوڼه;لچه;لوخه;مټېر;مزرى;هڅه;هور;يرغل;يرغل كول;سيمک;غروېښته;سرغشی;مړغکۍ;بېت;منج;تکه تپارکه;بېنت;پکل;مستعجل;نى;کانۍ;ځغلېدل;کوپ;درګه;تادي;ډبل;ژر