Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
欧式 欧椋 欧洲
欧椋鸟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

欧椋鸟

[ou1 liang2 niao3]
稼偈尘
ګوروانکه;اره ټکه;ټكان وركوونكى;جټكه وركوونكى لړزوونكى;څارښکه;څاښکه;څرښکه;زركه;ساچ;ښاځ;سارکه;شامتوره;شامتوله;شمتوره;شناخڅه;ګندڅېره;ګنډڅېره;ګنډسېره;ناڅاپه ويروونكى